Семейство [7]
Семейство
Название: Г С Р [7]
Девиз: Гледай си работата!
Класация: №56
Хазна: 199,712 2,419 1 38,928 131 263
Лидер: pompom[12]
Членове: 16 (макс: 20) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 8:40
Дипломация: