Фирма [13]
Фирма
Название: Слабаците [13]
Девиз: ние сме слабаци
Класация: №18
Хазна: 758,486 1,128 1 1,525 353 1,801
Лидер: Мирослава[10]
Членове: 22 (макс: 30) списък
Атака: 2 (бандата може да обявява война)
Защита: 2 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 1:40 — 7:40
Дипломация: