Корпорация [14]
Корпорация
Название: WARBOYS [14]
Девиз: Никога не е късно да си най - добрия!
Класация: №28
Хазна: 22,998,841 127,415 9 96,171 847 934
Лидер: Simona[11]
Членове: 11 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 17:40 — 3:40
Дипломация: