Картел [12]
Картел
Название: МЪНИЦИТЕ [12]
Класация: №41
Хазна: 70,458 333 3 404 49 525
Лидер: МИрослав[10]
Членове: 15 (макс: 24) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 0:40 — 1:40
Дипломация: