Пионерчета [3]
Пионерчета
Название: Марко_Поло [3]
Девиз: Само толкова.
Класация: №50
Хазна: 1,353,269 3,320 0 31,052 3 282
Лидер: RexFlex[13]
Членове: 13 (макс: 20) списък
Атака: 4 (бандата може да обявява война)
Защита: 4 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 2:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.