Фирма [13]
Фирма
Название: Ong bang [13]
Девиз: Съединението прави силата, а силата ражда независимостта.
Класация: №15
Хазна: 6,340,564 124,534 22 463,046 35 277
Лидер: rozofil[13]
Членове: 15 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 10:40
Дипломация: