Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: Lucky [15]
Девиз: В един свят, в който смъртта е ловецът, няма време за съжаления или съмнения. Има време само за решения. В него не може да има малки или големи решения. Има само решения, които вземаме в лицето на предстоящата ни смърт.
Сайт: www.youtube.com/watch?v=yo_d_RGkP5Y
Класация: №17
Хазна: 945,495 515,888 6 121,388 3,570 3,190
Лидер: Mainoumi[15]
Членове: 9 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 7:40 — 17:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.