Допълнителни услуги

Допълнителни услуги — това са незадължителни редки действия по желание на играчи, които се изпълняват от администрацията ръчно.

Преименуване на героя, смяна на образа — достъпно в меню Полиция.

Платено отблокирване на героя, ако сам се е блокирал 50 дини

Платено отблокирване на герой, блокиран за системни нарушения на общите правила — за обиди, спам и др.

 • 3 ниво - 50 дини
 • 4 ниво - 100 дини
 • 5 ниво - 200 дини
 • 6 ниво - 400 дини
 • 7 ниво - 800 дини
 • 8 ниво - 1600 дини
 • 9 ниво - 3200 дини
 • 10 ниво - 6400 дини

Платено отблокирване на герой, хванат в измами — бот или използване на скриптове.

 • 3 ниво - 220 дини
 • 4 ниво - 450 дини
 • 5 ниво - 850 дини
 • 6 ниво - 1500 дини
 • 7 ниво - 2650 дини
 • 8 ниво - 4600 дини
 • 9 ниво - 7900 дини
 • 10 ниво - 13500 дини

Смяна на имиджа на бандата — смяна на названието и емблемата: знамето и логото 100 000 монети + 1000 дини от хазната на бандата

Допълнителна смяна на емблемите — знамето и логото 20 000 монети + 200 дини от хазната на бандата

Смяна на адресната регистрация на цялата банда1 000 000 монети + 500 дини от хазната на бандата (Повече)

 

За да се възползвате от такава платена услуга, трябва да напишите на техническата поддръжка , като посочите желаната услуга. За осъществяването на операцията в акаунта трябва да има необходимото количество средства.

Администрацията запазва правото си да отказва предоставяне на която и да е от изброените опции по своя преценка.