Reguły gry

Poniżej opisane zasady obowiązują
w grze Polwars

Jeżeli niektóre zasady nie są zrozumiałe lub Twoja postać jest zablokowana, to napisz na Kontakt z administracją gry, w celu uzyskania dalszych wyjaśnień. Wszelkie odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych postaci udzielane są tylko właścicielowi konta.

1. Wielokontowość, gra na jednym IP, zasiadanie

1.1 Wielokontowość

Z "wielokontowością" (multikontem) mamy do czynienia wtedy, gdy jeden gracz posiada w grze więcej niż jedno konto (np. dokona więcej niż jednej rejestracji; przejmie konto od kogoś, ale nie odda starego, itd.). Jest to poważne wykroczenie i będzie karane bez ostrzeżenia - karą jest blokada wszystkich kont użytkownika, bez względu na to czy są one rozwinięte lub nierozwinięte.

Kara: Blokada kont zgodnie z Tabelą Kar.

1.2. Gra na jednym IP/komputerze

Gra z tego samego IP czy komputera jest dozwolona o ile przestrzega się poniższych zasad:

  • Niedozwolone są walki pomiędzy graczami używającymi tego samego IP;
  • Niedozwolone jest wysyłanie prezentów pomiędzy graczami używających tego samego IP (dotyczy to prezentów dających bonusy graczom czyli zwiększającymi ich wskaźniki/statystyki w grze);
  • Niedozwolone jest zasiadanie.

Grę na jednym IP warto zgłosić na Kontakt do administracji. Ponadto przy wspólnym IP należy unikać wszelkich kontaktów czy podobieństw pomiędzy kontami.

Kara: Blokada kont zgodnie z Tabelą Kar.

1.3. Zasiadanie

Z zasiadaniem mamy do czynienia, gdy na konto gracza wchodzi inna osoba, z tego samego lub innego adresu IP, która posiada konto lub nie, bez względu na powody. KAŻDA nazwa użytkownika i KAŻDE IP, sesja i informacja są zapisywane (co nie jest łamaniem prawa). Karana jest zarówno konto osoby zasiadanej, jak i zasiadającej.

Kara: Blokada kont zgodnie z Tabelą Kar.

2. Nalewanie, nielegalne wspomaganie

2.1. Niedozwolone jest tworzenie postaci w celu zwiększania zasobów lub/i wskaźników innych postaci.

Kara: Blokada kont zgodnie z Tabelą Kar.

2.2. Niedozwolone jest tworzenie postaci w celu zwiększania zasobów lub/i wskaźników gangu.

Kara: Blokada kont zgodnie z Tabelą Kar.

3. Udostępnianie postaci

Jedną postacią może posługiwać się tylko jedna osoba. Oddanie bohatera innej osobie tymczasowo lub na stałe jest niedozwolone.

Kara: Blokada kont zgodnie z Tabelą Kar.

4. Błędy i usterki systemu gry.

4.1. Niedozwolone jest wykorzystywanie błędów gry do czerpania korzyści dla swojej postaci.

4.2. Niedozwolone jest wykorzystywanie błędów szkodzących grze lub innym graczom.

4.3. Niedozwolone jest rozpowszechnianie informacji o błędach innym graczom poprzez wszelkie kanały w grze (czat, forum, wiadomości osobiste).

Kara: Blokada kont zgodnie z Tabelą Kar.

Uwaga: W razie odkrycia i natychmiastowego powiadomienia administracji o krytycznej usterce, zgłaszający otrzyma bonusy do zasobów w grze.

5. Używanie skryptów i programów do automatyzacji działań

5.1. Niedozwolone jest używanie nieautoryzowanych skryptów/pluginów/dodatków oddziałujących na serwer gry lub/i kod gry. Administracja może pozwolić (autoryzować) na korzystanie z niektórych skrypty/pluginy/dodatki, które instalowane są na przeglądarce i modyfikują wygląd, informację, działania itd. lecz nie wpływających na procesy w grze (np. nie automatyzują ich).

5.2. Niedozwolone jest tworzenie i używanie botów lub innych automatycznych (półautomatycznych) programów, które automatyzują jakiekolwiek działania postaci lub innych użytkowników. Na przykład wspomaganie, zwiększanie wskaźników bohatera, tak samo jak i działania w sferze czatu w gry.

5.3. W przypadku wątpliwości, czy gracz używa bota/programu, będą wysyłane wiadomości od administratorów, którzy muszą otrzymać natychmiastową odpowiedź. W innym razie gracz ten będzie uznany za wykorzystujący boty/programy.

Kara: Blokada konta zgodnie z Tabelą Kar.

6. Oszustwa

Uzyskanie płatnych usług, przedmiotów w grze, walut lub innych rzeczy/opcji w grze za pomocą oszustw jest absolutnie niedozwolone.

Kara: Blokada konta zgodnie z Tabelą Kar.

7. Kradzież kont

W przypadku zniknięcia zasobów w grze w sposób nieautoryzowany (wejście na cudze konto) lub poprzez oszustwo (nadużycie zaufania posiadacza konta) skradzione zasoby nie zostaną zwrócone, a winny kradzieży zostanie ukarany.

Kara: Blokada konta winnego zgodnie z Tabelą Kar.

8. Treści w grze

Zasady wprowadzania jakichkolwiek informacji o użytkownikach opublikowane zostały w Zasadach Komunikacji.

9. Handel postaciami

Niedozwolone jest handlowanie kontami z gry.

Kara: Blokada konta zgodnie z Tabelą Kar.

10. Usługi

Niedozwolona jest sprzedaż zasobów i przedmiotów w grze za prawdziwe pieniądze, jak i reklama takiej sprzedaży. Niedozwolona jest jakakolwiek reklama w celu handlowania.

Kara: Blokada konta zgodnie z Tabelą Kar.

11. Konta administracji

Niedozwolone jest dawanie postaciom nazw zawierających słowa ‘admin’, ‘administracja’ czy w inny sposób nawiązujących do administracji gry. Nazwy bohaterów, które zostaną uznane za nieprawidłowe, zostaną zmienione. Konta administratorów wykorzystywane są do kontroli gry, a nie gry. Atakowanie takich kont jest zakazane, a w przypadku udanego ataku, wszystkie zdobyte zasoby i statystyki mogą być zabrane.

Admini nie są zwykłymi postaciami w grze i z tego powodu posiadają różne awatary.

W przypadku naruszenia któregoś z punktów reguł gry, Administracja jest uprawniona według własnej uznania uwolnić daną postać i równocześnie usunąć do 20% jej bazowych statystyk.

W szczególnych przypadkach Administracja jest uprawniona ukarać winnych w taki sposób, jaki Administracja uzna za prawidłowy, w celu utrzymywania komfortu pozostałych uczestników gry.