Нарушения в публични действия

Наказания за нарушения в публични действия

Долупосоченият списък с нарушения и съответните наказания се отнася към елементи от играта SofiaWars.com, като:
— коментари към подаръците;
— коментари към поръчките в Ловния клуб;
— девиз на играч/банда;
— информация за играч/банда;
— ник на играч или на неговия питомец;
— изказвания с „високоговорител“ в груповите боеве.

При системно нарушаване на правилата за общуване се прилагат по-строги наказания от долупосочените.

Самите нарушения се разделят по степен на тежест:

13 степен - лека обида (глупак, нуб)
Наказание: 3 часа затвор;

12 степен - цензурна обида (гад, твар)
Към този пункт се отнасят: обиди към играч без използването на ненормативна лексика, правокация за обиди или псувни.
Наказание: 6 часа затвор;

11 степен - нецензурни изрази
Към този пункт се отнасят: използване или цитиране на ненормативна лексика, завоалирани изрази, ако те имат двусмислен характер и могат да бъдат сметнати като вулгарни или нецензурни изрази (например замяна на букви в думи със специални символи или съкращаване на нецензурни фрази).
Наказание: 12 часа затвор;

10 степен - нецензурни обиди
Наказание: 24 часа затвор;

9 степен - унижение на човешкото достойнство по религиозен, полов или какъвто и да е друг признак
Към този пункт се отнасят: изказвания от расистки, фашистки, националистически характер, а също и други форми на унижения на човешкото достойнство по религиозен, полов или друг признак, опити за разпалване на етнически конфликти, призиви към насилие, тероризъм.
Наказание: 24 часа затвор;

8 степен - спам, флуд
Към този пункт се отнасят: съобщения, в които много пъти се повтаря една буква, съчетания от букви, съчетания от думи; съобщения, които замърсяват екрана.
Наказание: 24 часа затвор;

7 степен - реклама и други непозволени линкове
Към този пункт се отнасят:
— реклама или пропаганда за употребяване на наркотични вещества, алкохол или всички други забранени със закон вещества;
— реклами на себе си с молби за гласуване (например за снимка или своя кандидатура за каквито и да било избори или конкурси) – това не се отнася за информацията на страницата на героя, който рекламира себе си;
— реклама на непозволени линкове – това са всички линкове, които не са свързани с проекта SofiaWars.com или с официалния сайт на бандата, посочен в информацията за бандата;
— реклама или обсъждане на други игрови проекти, които нямат отношение към SofiaWars.com.
Наказание: 36 часа затвор;

6 степен - изнудване
Към този пункт се отнасят:
— заплахи за убиване на домашния любимец, с обещания за спиране на нападенията, ако бъдат изпратени подаръци, даващи игрови преимущества;
— Заплахи за нападение на цялата банда или група хора с обещания за спиране на нападенията, ако бъдат изпратени подаръци, даващи игрови преимущества.
Наказание: 48 часа затвор;

5 степен - обръщение от името на администрацията
Наказание: 48 часа затвор;

4 степен - заплаха за кражба на акаунта
Наказание: 72 часа затвор;

3 степен - обиди към роднините, заплаха за саморазправа в реалния живот
Наказание: 72 часа затвор;

2 степен - опити за получаване на достъп до чужд акаунт
Към този пункт се отнасят:
— молби за изпращане на данни за регистрация от името на администрацията;
— линкове към сайтове, които имат за цел получаване на данни за акаунта;
— всеки текст, който има обещания за големи награди в игрова валута, ако изпратите данните за акаунта на определен e-mail адрес.
Наказание: Блокиране на акаунта на нарушителя завинаги;

1 степен - реклама на черен пазар, ботове
Към този пункт се отнасят:
— предложения за продажба (обмяна) на всякакви игрови предмети за реални пари или услуги, а също и предложения за продажба (обмяна) на герои, услуги за повишаване на показателите на героите за реални или игрови ресурси, предмети или услуги;
— реклама на автоматизирани или полуавтоматизирани програми с цел извършване на физически или магически действия, насочени срещу героя на потребителя или други потребители, за повишаване на показателите или обогатяване на персонажа, а също и действия, насочени към чата на играта.
Наказание: Блокиране на акаунта на нарушителя завинаги.

Срещу играчи, признати за виновни в нарушения от 3-7 степен, а също и при повторни наказания от 8-13 степен, могат да бъдат приложени следните наказания, по преценка на Администрацията:

  • увеличение на срока в затвора;
  • временно намаляване на показателите;
  • постоянно намаляване на показателите;
  • блокиране на акаунта завинаги.

Ред на установяване на нарушенията

Получаването на коментар към подаръците, от които се оплакват играчите, е автоматизиран процес: при натискане на бутона „Оплачи се“ до подърка, даденият коментар се изпраща на модератора в този вид, който е бил, в него не може да се правят изменения и да се фалшифицира.

За да се оплачите:

— от коментар към подарък, е необходимо да натиснете бутона Оплакване, до коментара на подаръка, в страницата Логове.

— от коментари в ловния клуб, е необходимо да оставите заявка в специална тема, съгласно посочената там форма;

— от ник, девиз или информация на някой играч или неговия домашен любимец, е необходимо да оставите заявка в специална тема, съгласно посочената там форма;

— от ник, девиз или информация на някоя банда, е необходимо да оставите заявка в специална тема, съгласно посочената там форма;

— от изказвания чрез Високоговорителя в груповите боеве, е необходимо да оставите заявка в специална тема, съгласно посочената там форма.

Ред на отстраняване на нарушенията

При откриване на нарушение играчът без предупреждение се изпраща в затвора от модератор за срок, съответстващ на даденото нарушение. Няма да има никакви компенсации на допинги, баровски статус, ловен клуб и други абонаменти.

При откриване на нарушения в никове, девизи, информация за играча нарушителят се изпраща в затвора за 365 дни (така нареченото временно блокиране). Блокировката се маха след отстраняването на нарушението и към играча се прилага наказание в съответствие със степента на нарушението и се има предвид времето, което е прекарано в затвора.

При откриване на нарушение в названието, девиза, информацията или символите на бандата към лидера на бандата се прилага гореописаната процедура.

Можете да обжалвате своите наказания в специална тема във форума на играта.

Пожелаваме Ви приятна игра!